VOCAL
Elden jag tände (The Fire I lighted) (1996) Sopr & piano trio. MIC
Insekterna (The Insects) (1996) lyrics by Dámaso Alonzo Sopr & piano trio. MIC
Quechua-sånger (Quechua Songs) (1995) Sopr, fl*, vlc, pf. MIC
Sömn och tomhet (Sleep and emptiness) (1994) lyrics by Gunnar Ekelöf , Mz, a-fl, perc & el-git. MIC
Två sånger (Two Songs) för altröst och viola (1977-79) lyrics by Pär Lagerkvist, Alto & vla. MIC
Blomskuggor (Flower shadows) (1999) for soprano, violin, violoncello, piano MIC
Jag skulle kunna (I should) för soprano and piano (2004) lyrics by Ingvar Karkoff COMP